Mapa mundi I

Durant la passada sessió de projecte, vam estar encaixant les peces d'un mapa mundi i localitzant els diferents continents i oceans. També vam estar treballant l'ús del regle per tal de mesurar i marcar les línies rectes i que ens quedes un mural ben atractiu. Aquesta setmana acabarem de completar el mapa situant en ell uns ingredients molt especials...
Els sectors de treball

We have started a new topic: ECONOMIC SECTORS.

Last week we talked about the different jobs they know and we introduced some concepts such as: producer, consumer, good and service through the flashcards.

Also, we were making sentences with IS IT...??? Yes, it is... / No, it is not....